De School van Eindhoven

Een schoolweekend

De opleiding bestaat in totaal uit 28 modules, minimaal 3 seminars, en (optioneel) 1 of 2x een Minotaurus Project.

Klik hier voor uitgebreide informatie in het Schoolreglement

Eén keer per maand (meestal het eerste weekend van de maand) is er een schoolweekend dat duurt van vrijdagavond 19.30u tot zondagmiddag 18.00u. Gedurende dat weekend worden er twee blokken theorie aangeboden en zijn er 5 daarmee samenhangende vivencia’s. Deze modules worden gegeven volgens de richtlijnen van het ‘Unified Program’, die wereldwijd gelden voor alle SRT Biodanzascholen.

Actieve verwerking

De vrijdagavond is gewijd aan integratie op twee niveaus, vivencieel en inhoudelijk. Na elk opleidingsweekend krijg je verwerkingsopdrachten van de behandelde module. Deze maak je, alleen of in een intervisiegroepje van medestudenten en lever je in vóór het volgende weekend. Met het oog op de integratie van de theorie werkt een groepje studenten in de tijd tussen de modules aan de organisatie van de “verwerkingsavond”. Deze groep bereidt een actieve werkvorm voor waarin alle studenten participeren en worden uitgenodigd om te reflecteren op de theorie van de voorgaande module en deze samen te vatten.

Bewegingsatelier

De ingang van het persoonlijke ontwikkelingsproces in Biodanza is de beweging. Elke beweging of dans in Biodanza levert een bijdrage aan het proces van integratie. Daarom is het belangrijk de verschillende categorieën van beweging op de juiste manier uit te voeren. Naast het belang voor je eigen proces, is dit natuurlijk ook essentieel als je facilitator wilt worden.

Daarom beginnen we op zondagochtend een half uurtje eerder en besteden we extra aandacht aan specifieke bewegingen. Dit kunnen bewegingen zijn waar studenten vragen over hebben, of die zijn opgevallen tijdens de vivencia’s eerder dat weekend. Dit is dus een didactisch moment voor de hele groep.

Individuele begeleiding

De opleiding in een Biodanza-school beperkt zich niet tot de overdracht van kennis en het ontwikkelen van vaardigheden. Er komt een echt transformatieproces op gang op verschillende niveaus. Het is belangrijk om daarover met elkaar in open communicatie te blijven en je wordt dan ook in de eerste fase van elk opleidingsjaar uitgenodigd voor een individueel gesprek.

In het eerste jaar zal dat gaan over je motivatie om aan de opleiding deel te nemen en is het vooral van wederzijds verkennende aard. In het tweede jaar gaat het om je voortgang, je proces op alle gebieden en de ondersteuning die je daar eventueel bij nodig hebt. Het gesprek aan het begin van de derde jaar is bovendien toegespitst op het al dan niet verder gaan met het praktische deel van de opleiding. Een motivatiebrief die je voor het gesprek hebt geschreven, is hierbij een leidraad, maar ook om wat de opleiders binnen de school zien als mogelijk voor jou.

Bovendien is er in de loop van de opleiding waar nodig of gewenst individuele begeleiding op het gebied van de beweging. Deze wordt aangeboden naast het bewegingsatelier dat voor de hele groep is.