Een programma en een proces

Het opleidingsprogramma is onderverdeeld in 3 hoofdonderdelen:

Het eerste jaar is gewijd aan een algemene benadering van de verschillende domeinen van de menselijke kennis in relatie tot de theoretische fundamenten van Biodanza. Gebieden als biologie, fysiologie, psychologie, mythologie en filosofie leggen de basis voor kennis. Dit jaar is multidisciplinair en breed en houdt rekening met de voortgang van de wetenschap.

Tijdens het eerste jaar is instroom van nieuwe studenten nog mogelijk.

Het tweede jaar is een meer gerichte en specifieke benadering van de aard van Biodanza, van de mechanismen, de effecten en de mogelijke toepassingsgebieden. Dit jaar is de kern van de opleiding.

Het derde jaar is het begin van de methodologie, d.w.z. de wijze van toepassing van Biodanza in een wekelijkse groep.

Deze drie jaar vormen het theoretisch deel van de Biodanza-opleiding.

Het vierde jaar is het jaar van de praktijk: zelf gaan lesgeven onder begeleiding van een didact, en een monografie schrijven en presenteren, wat leidt tot de bevoegdheid van Biodanza-facilitator.

Het ontwikkelingsproces van jou als student beslaat integratie op verschillende niveaus: je beweging, je dans, je vermogen om je uit te drukken, je gevoel voor relatie met anderen, je vermogen om je over te geven… Je ontwikkeling in de vijf lijnen van expressie van de identiteit (vitaliteit, seksualiteit, creativiteit, affectiviteit en transcendentie).

Voor een overzicht van alle opleidingsmodules zie schoolagenda klik hier