VOORTRAJECT VAN DE 6e CYCLUS

5 zondagen waarin je mag proeven wat een opleidingsweekend inhoud

25 augustus, 22 september, 20 oktober, 17 november, 15 december

info voortraject

DE KOSMISCHE DANS

De dans is, net als zingen en schreeuwen, een van de aangeboren eigenschappen van de mens. De eerste kennis van de wereld, voorafgaand aan het spreken, is kennis via de beweging. In originele zin is dans een beweging die voortkomt uit het diepste van de mens. Dans is een beweging van leven, van intimiteit; het is een impuls tot eenheid voor de soort. De dans is een manier van zijn in de wereld die een bevoorrechte toegangsweg tot onze oorspronkelijke identiteit vertegenwoordigt; het is de uitdrukking van de organische eenheid van de mens met het universum.

Biodanza stelt voor om in de mens de oorspronkelijke band met de soort als biologische totaliteit en die met het universum als kosmische totaliteit te herstellen.

Sinds het begin der tijden heeft dans een heilige betekenis, zoals de beweging van het lichaam -die vormen creëert die betekenis in zichzelf hebben- in de danser ontwaakte in een resonantie met de kosmos. Zoals de bewegingen van het lichaam, voortkomend uit een onbekende bron, het bewustzijn van de totaliteit activeerden.

Deze opvatting van dans als een beweging van integratie is erg oud en laat door de geschiedenis heen vele culturele expressievormen zien zoals primitieve dans, Orphische dansen, ceremonies, rituelen, tantrische dansen of de wervelende dansen van het soefisme.

De dichter Jalal al-Din Rumi’ (dertiende eeuw) declameerde:

“O dageraad, ontwaak!….. de atomen dansen,

de zielen dansen in diepe extase,

het hemelgewelf, bakermat van het Zijn, danst.

Ik fluister in jouw oor waarheen hun dans leidt:

Alle atomen in de lucht en in de woestijn -begrijp dit goed-

zijn net als wij allemaal, ook verliefd,

en elk van hen, gelukkig of ongelukkig,

wordt verblind door het licht van de onbevangen ziel.”

Een Biodanza sessie is een uitnodiging om deel te nemen aan deze kosmische dans waarover de soefi dichter spreekt.

DE DANS IS ALTIJD DE KOSMISCHE DANS

In heilige dansen ontstond het fenomeen beweging altijd als een niet te bevatten proces van integratie met de kosmos, en bij volkeren met specifieke religies was de dans een middel tot bezwering, een eerbetoon en viering aan de goden en een vorm van gebed.

Door Transcendentie in Biodanza hebben we toegang tot de verruiming van bewustzijn.

De effecten van Biodanza in de lijn van transcendentie laten veel licht schijnen op de “ervaring van totaliteit”. Het gevoel van intieme verbondenheid met de natuur en met de ander is een maximale ervaring die we zelden tegenkomen in het leven. Door het slechts één keer te ervaren, kun je een verandering van houding ten opzichte van jezelf en ten opzichte van anderen in gang zetten. Weten met “zekerheid” dat we geen geïsoleerde wezens zijn, maar dat we deelnemen aan de verenigende beweging van de kosmos, is genoeg om ons scala van waarden te verschuiven. Maar dit weten is zeker geen intellectuele kennis; Het is een meer ontroerend en transcendent weten.

De Egyptenaren verwijzen in het Dodenboek naar het gevoel van ontokosmosologische eenheid: ” Ik ben het deeltje van de deeltjes van de Grote Gloeiende Ziel.

De mogelijkheid om toegang te krijgen tot een hogere staat van bewustzijn, waarin iedereen zich kan bevrijden van de mentale en emotionele gewoonten die hen hebben “losgekoppeld”, is zeldzaam voor de mensen van deze beschaving, geïntimideerd, verpletterd door standaardisatie, ziek door de spanning die ze moeten doorstaan en getyranniseerd door mechanisatie.

Biodanza als toegang tot de “ervaring van totaliteit” vertegenwoordigt de grootste hoop voor de mensheid en vormt, vanuit antropologisch oogpunt, een opmerkelijke stap vooruit in het menselijke evolutionaire proces.

Biodanza wekt het “gevoel van verwondering”. We weten dat onze waarneming wordt bepaald door affectiviteit en transcendentie. Deze ervaringen geven een nieuw perspectief aan onze waarnemingsorganen. De verschillende gradaties van gevoeligheid van onze waarneming variëren ook met de mate van neuromotorisch bewustzijn en met lichaamskinesthesie. Dans verandert de perceptie.

De oefeningen van Transcendentie hebben als doel de ervaring van extase en verruiming van bewustzijn te bereiken: toegang tot de vivencia van deel uit te maken van de Totaliteit.

De dans van Shiva is een afspiegeling van het oneindige kosmische proces van schepping en vernietiging. Eén enkele danser, in de ring van vuur van sterrenstelsels, voert de bewegingen uit die het universum creëren en vernietigen door mystieke vormen die kosmische patronen van tijd, ruimte en materie verschuiven. Zo is dans een reeks expressieve bewegingen geworden die de kracht hebben om te muteren, om de realiteit te transformeren.

In mensen die verbonden zijn in een Dans van Liefde, herstellen dans, liefde en leven een kosmisch gevoel dat hen integreert in een grotere entiteit. Het gevoel van liefde is een ultieme ervaring van contact met het leven. Biodanza werkt met grote factoren van gezondheid in een transcendente dimensie van permanente eerbied voor het leven.

Als je van centrum naar centrum verbonden bent met het “principe van het leven”, ervaar je de kosmobiologische band, de oude vertrouwdheid met de stenen, met de vogels, met de zon, met de zee. Als je handelt vanuit het Biocentrische Principe, behoor je tot het ‘ecologisch verzet’: je wilt heldere, transparante (niet-verontreinigde) rivieren, je verdedigt het respect voor fauna en flora; vanuit het biocentrische principe ben je een leraar, een minnaar, een kunstenaar.

De kosmische dans is de vivencia van het voelen van de heiligheid van het leven in het dagelijks leven.

We zijn te veel alleen te midden van collectieve chaos. Er is een manier om afwezig te zijn, zelfs in onze aanwezigheid. Door niet te kijken, niet te luisteren, de ander niet aan te raken, beroven we hem subtiel van zijn identiteit. We zijn in gezelschap van de ander, maar we negeren hem. Deze diskwalificatie, bewust of onbewust, behelst de pathologie van het ego. Het vieren van de aanwezigheid van de ander, hem verheerlijken in de essentiële betovering van de ontmoeting is de gezonde mogelijkheid. Op deze manier maakt Biodanza deel uit van een andere visie. Het stelt de zoektocht naar een nieuwe manier van leven voor, maakt onze slapende gevoeligheid wakker. Om beter te leven, hebben we een gevoel van intimiteit, prettig samenleven en inspirerende begenadiging nodig.

Het is op deze natuurlijke behoeften dat Rolando Toro Araneda de doelstellingen van Biodanza baseerde.

Datum en tijd:
zaterdag 20 mei : 10.00 uur tot 18:00 uur gebouw geopend vanaf 9:00 u.
zondag 21 mei : 9:30 uur tot 17:30 uur.
Deze eindtijden kunnen uitlopen, afhankelijk van wat nodig is.

Investering: € 170,00
Storten op de volgende bankrekening :
St. Rolando Toro Systeem Biodanza School Eindhoven
IBAN : NL73 ABNA 0462 4717 72
BIC: ABNANL2A
Lunch:
Op zaterdag en zondag lunchen we samen, graag een bijdrage vanuit jouw creatie meebrengen om samen te delen.

Slaapplaats:
In de school hebben we ruimte voor 15 personen om de nacht door te brengen voor € 10,– euro per nacht.
Een matras met hoeslaken en kussen met kussensloop is aanwezig.
Breng je eigen slaapzak of dekbed en ontbijt mee.

Locatie:
Centrum voor Biocentrisch Leven, Celsiusstraat 26b, 5621BT Eindhoven. Bezoekadres: Groenewoudseweg tussen de nummers 71 en 73 loopt het Paradijspad, aan het einde rechtsaf daar is de blauwe poort.

Diana Zijlmans
Mobiel: + 31- (0) 611468466
E-mail: biodanzazuidnederland@online.nl
website: www.biodanzaschooleindhoven.nl

DOORGAANDE TRAINING:
Voor een startend facilitator vindt de begeleiding plaats via supervisies door een van de didacten verbonden aan de school. Daarnaast worden in deze eerste fase doorgaande trainingen aangeboden om als groep met elkaar de verschillende ervaringen uit te wisselen en ondersteuning te krijgen bij alles wat zich voordoet als je voor het eerst biodanza faciliteert in een wekelijkse groep. Hoe goed je je in het theoretisch deel van de opleiding ook voorbereid hebt, in de praktijk word je altijd geconfronteerd met vragen, problemen en twijfels die verschillende gebieden kunnen liggen. Een volgende fase in het proces van facilitator worden, waarin het leren van elkaar en de begeleiding door en input van ervaren didacten een waardevolle schakel is.

Wanneer we facilitator zijn en we gevorderd zijn in de uitvoering van ons vak, openen zich nieuwe behoeften, nieuwe mogelijkheden voor ons en de mensen die we begeleiden. Het is dankzij een proces van permanente opleiding, actualisering en verbetering dat we meer specifieke instrumenten zullen vinden om ons werk te verdiepen.

De methodologische verdieping van de verschillende mechanismen van het proces consolideert en actualiseert de uitvoering van ons vak. Anderzijds volgt elke beroepsactiviteit de ontwikkelingen op het gebied van kennis en ervaring. Vanaf de creatie is Biodanza sterk geëvolueerd. Een professioneel bewustzijn van de waarde van haar werking hoort bij een proces van voortdurende bijscholing.

Voor deze permanente professionalisering worden met een zekere regelmaat didacten uitgenodigd die met hun kennis en ervaring, en vaak vanuit een zeker specialisme ons nieuwe inzichten en instrumenten aanbieden waarmee we ons werk in de wekelijkse groepen kunnen verdiepen.

Nieuwe instrumenten verwerven voor nieuwe vaardigheden, onze groepen begeleiden op een veelzijdig evolutief pad, onze vleugels openen en ons steeds vernieuwen….

Agenda Doorgaande trainingen:

Weekend 25 en 26 maart: Het Laboratorium van Creativiteit, met Elsa David

20 -21 mei Ricardo Toro De Kosmische Dans

16 september:

21 oktober:

6e CYCLUS

Opening 6e Cyclus
10,11,12 januari 2025