ETHIEK

         

Ethiek, de ethische code voor

de Biodanzafacilitator door

Ricardo Toro Duran

Seminar in Eindhoven

13, 14, en 15 december 2019

            Meer info

Doorgaande Training

Seminar 2:
13, 14, 15, december - Ethiek, ethische code van de facilitator- met Ricardo Toro

Ethiek
Ethiek ontstaat wanneer bewustzijn en affectiviteit worden geïntegreerd. Er bestaat niet zoiets als een normatieve ethiek. Het ethisch bewustzijn heeft affectieve componenten als tederheid, mededogen, empathie, rechtvaardigheidsgevoel en barmhartigheid, en komt voort uit het gevoel van “oneindige liefde” dat de mystici beschrijven. Geweld tegen mensen, racisme, oorlog, gewetenloosheid zijn obscene daden van anti-ethiek en anti-esthetiek. Ethiek is niet gebaseerd op gedragsnormen die worden opgelegd door verschillende religies (de wetten van Manu, de regels van de Koran of de Bijbel), door burgerlijke standaarden (het Romeins recht, het Burgerlijk Wetboek, enz), of door de moraal van gewoontes en traditie. Dit zijn voorschriften van buitenaf, zonder relatie met verruimd bewustzijn en zijn gebaseerd op vervreemding en dwang.

Affectiviteit, de vivencia van liefde, is de gemeenschappelijke factor tussen esthetiek en ethiek. Bij mensen zijn gevoeligheid en affectiviteit dikwijls gescheiden. Er bestaan moorddadige kunstenaars en gewetenloze politici die dol zijn op muziek. Esthetische perceptie komt alleen voor in die zeldzame gevallen waarin deze twee functies, cenesthetische gevoeligheid en affectiviteit, geïntegreerd zijn. In de hersenen zijn deze functies anatomisch gescheiden, maar ze worden verenigd door corticaal-diëncephalische terugkoppelingscircuits.

Daarom zijn ethiek en esthetiek diepgaand verbonden: het ene komt voort uit het andere.


Investering:
Dit Seminar voor  € 160,--.
 
Storten op de volgende bankrekening :
St. Rolando Toro Systeem Biodanza School Eindhoven
IBAN : NL73 ABNA 0462 4717 72
BIC: ABNANL2A
Een kwitantie krijg je gedurende het weekend.

Lunch:
Op zaterdag en zondag lunchen we samen, graag een bijdrage vanuit jouw creatie meebrengen om samen te delen.

Slaapplaats:
In de school hebben we ruimte voor 15 personen om de nacht door te brengen voor € 10,-- euro per nacht.
Een matras met hoeslaken en kussen met kussensloop is aanwezig.
Breng je eigen slaapzak of dekbed en ontbijt mee.

Locatie:
Centrum voor Biocentrisch Leven, Celsiusstraat 26b, 5621BT Eindhoven.

Parkeren:
Pieter Zeemanstraat of Groenewoudseweg om overlast in de wijk te voorkomen.

Wat mee te brengen:
   
- Een deken en / of kussen om comfortabel te zitten of liggen tijdens de rustperiode.
   
- Schrijfhulpmiddelen om aantekeningen te maken tijdens het theoretische deel.
   
- Gemakkelijk passende kleding is belangrijk
   
- Geen jeans of strakke riemen (beschadigt ook de vloer)
   
- Hoe meer ontspannen je in jezelf bent, des te meer kun je ontvangen.
   
- Breng eventueel ontbijt voor jezelf bij overnachting.
   
Wat is aanwezig:
   
- thee, koffie en water.
   
- Borden, bestek, een aantal kommen, bekers en glazen, pannen, oven / magnetron, 4 electrische kookplaatjes.
   
- een keuken met 2 koelkasten
   
- douchemogelijkheden

Meer informatie en registratie:
Diana Zijlmans
Mobiel: + 31- (0) 611468466
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ">E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
website: www.biodanzaschooleindhoven.nl

 

De opzet en het doel van de doorgaande trainingsdag in de SRT Biodanza School Eindhoven is als volgt:

De ondersteuning van Biodanza facilitators en studenten onder supervisie,

De uitvoering van Biodanza oefeningen om meer inzicht te krijgen en te beoefenen,

  • Een plek om samen met andere Biodanza facilitators te zijn, uitwisseling en delen van je eigen ervaringen als Biodanza facilitator:- inspirerende momenten, problemen en moeilijkheden met faciliteren en persoonlijke inzichten te delen,
  • Een plek om vragen te stellen over de methodologie, de Biodanza oefeningen en de Biodanza muziek   
  • De uitvoering van nieuwe Biodanza oefeningen,
  • Biodanza muziek/reader/cimeb updates
  • Inspirerende leraren die ons weer nieuwe inzichten geven:
  • Elsa David Creativiteit 4, 5 en 6 oktober in Eindhoven
  • Beatrijs en Diana Transcendentie 1, 2, 3 november
  • Hélène- Jeanne Levy Benseft:  "Sleuteldansen voor de 5 lijnen"
  • Ricardo Toro seminar: Ethiek de Ethische code van de biodanza facilitator

 

 
Sleuteldansen voor de vijf lijnen:

Vitale renovatie
Genot als innerlijk kompas
Coherente en creatieve expressie
Diepte van intimiteit en betrokkenheid
Bewustzijn openen

Vijf paden om te verkennen
Vijf kanalen van expressie voor eenheid
Vijf wortels om op te staan ​​en te verrijzen
Vijf groepen potentieël voor een geïntegreerde identiteit
Vijf lijnen om een ​​consistent Biodanza-proces te ontwerpen

Dansen stuwt ons letterlijk in het hart van een zeer unieke en complete ervaring: het intense gevoel hier en nu te leven.

Onze wil om te leven voelen en uitdrukken, onze vreugde, onze energie barst naar buiten: onze vitaliteit
Onze natuurlijke neiging tot genot voelen en uitdrukken, keuzes maken op basis van wat we echt leuk vinden, van onze verlangens: onze seksualiteit.
Onze drang voelen om te innoveren, te veranderen, te evolueren en onze existentiële horizon te openen: onze creativiteit.
Ons vermogen voelen en uitdrukken om oprechte en voedzame relaties met onze medemensen te creëren, met de ander die uniek en anders is: onze affectiviteit.
Onze legitieme behoefte voelen en uitdrukken om onze plaats in de wereld te vinden, gebaseerd op ons verlangen om te leven, onze voorkeuren te tonen, onze dromen te koesteren, te evolueren, dicht bij onze innerlijke wereld te zijn, evenals bij de wereld om ons heen, om ​​betekenis voor ons leven te vinden: onze transcendentie.

De integratie tussen alle vijf «paden» die Biodanza toestaat, is een uitnodiging voor een vervuld bestaan. Het maakt een proces van voortdurende uitbreiding van onze potenties mogelijk. Het is de vivencia die leidt tot deze integratie.

Deze doorgaande training is ontworpen voor Biodanza-leraren en -studenten onder supervisie. Deze zal de belangrijkste dansen voor elk van de lijnen - of paden - presenteren, evenals aanwijzingen voor de meest geschikte  voorbereiding die leidt tot verdieping. De meeste dansen zijn gecreërd door Rolando Toro Araneda die duidelijk moeten worden gepresenteerd, zodat hun doel en uitvoering niet van de bron afwijkt.

Enkele andere dansen die ik zelf heb geïntroduceerd, worden ook gepresenteerd.

We zullen verschillende benaderingen voor de belangrijkste oefeningen en dansen onderzoeken, zodat de deelnemers een dieper niveau van vivencia en een hoger niveau van integratie kunnen bereiken.
                                                                                                                     Hélène Jeanne Lévy Benseft
Informatie en registratie:
Datum en tijd:
We starten vrijdagmiddag 16 november: 14.00 uur tot 19.00 uur gebouw open 13.30 uur
Zaterdag:        09:00 uur tot 19:00 uur
Zondag:          09:00 uur tot 17:30 uur.  Deze eindtijden kunnen uitlopen, afhankelijk van wat nodig is
.


Investering:
Dit weekend is met vroegboekkorting: betaald vóór 25 oktober € 180,--.
Na 25 oktober betaal je € 200,-- voor dit weekend.
Storten op de volgende bankrekening :
St. Rolando Toro Systeem Biodanza School Eindhoven
IBAN : NL73 ABNA 0462 4717 72
BIC: ABNANL2A
Een kwitantie krijg je gedurende het weekend.

Lunch:
Op zaterdag en zondag lunchen we samen, graag een bijdrage vanuit jouw creatie meebrengen om samen te delen.

Slaapplaats:
In de school hebben we ruimte voor 15 personen om de nacht door te brengen voor € 10,-- euro per nacht.
Een matras met hoeslaken en kussen met kussensloop is aanwezig.
Breng je eigen slaapzak of dekbed en ontbijt mee.

Locatie:
Centrum voor Biocentrisch Leven, Celsiusstraat 26b, 5621BT Eindhoven.

Parkeren:
Pieter Zeemanstraat of Groenewoudseweg om overlast in de wijk te voorkomen.

Wat mee te brengen:
   
- Een deken en / of kussen om comfortabel te zitten of liggen tijdens de rustperiode.
   
- Schrijfhulpmiddelen om aantekeningen te maken tijdens het theoretische deel.
   
- Gemakkelijk passende kleding is belangrijk
   
- Geen jeans of strakke riemen (beschadigt ook de vloer)
   
- Hoe meer ontspannen je in jezelf bent, des te meer kun je ontvangen.
   
- Breng eventueel ontbijt voor jezelf bij overnachting.
   
Wat is aanwezig:
   
- thee, koffie en water.
   
- Borden, bestek, een aantal kommen, bekers en glazen, pannen, oven / magnetron, 4 electrische kookplaatjes.
   
- een keuken met 2 koelkasten
   
- douchemogelijkheden

Meer informatie en registratie:
Diana Zijlmans
Mobiel: + 31- (0) 611468466
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ">E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
website: www.biodanzaschooleindhoven.nl
 
Key Dances for the five lines
Vital renovation
Pleasure as inner compass,
Coherent and creative expression
Deepness of intimacy and commitment
Awareness opening
Five paths for an exploration
Five canals of expression for oneness
Five roots to rise and stand
Five groups of potentials for an integrated identity
Five lines to design a consistent Biodanza process
Dancing literally propels us in the very heart of a very unique and whole experience: the intense feeling of being alive here and now.
Feeling and expressing our will to live, our joy bursts, our energy:  our vitality
Feeling and expressing our natural tendency to pleasure, to make choices on the basis of what we truly like, of our desires: our sexuality.
Feeling and expressing our impulse to innovate, to change, to evolve, to open our existential horizon: our creativity.
Feeling and expressing our capacity to create sincere and nourishing relationships with our fellowmen, with the other unique and different: our affectivity.
Feeling and expressing our legitimate need to find our place in the world, based on our desire to live, to show our preferences, to cherish our dreams, to evolve, to be close to our inner world as well as to the world around us, to find a meaning to our life: our transcendence.
The integration between all five « paths » that Biodanza allows, is an invitation to a fulfilled existence. It allows a process for an ongoing expansion of our potentials. Vivencia is what leads to this integration.
This continuous learning workshop is designed for Biodanza teachers and students in their last year of education. It will present the most significant dances for each one of the lines – or paths – as well as indications for a best preparation leading to the deepening. Most of the dances have been created by Rolando Toro Araneda. Some need to be clearly presented so that their objective and execution is not deviated from the source.
Some other dances that have been introduced by myself will also be presented.
We will explore different approaches for the key exercises and dances so that they may allow the participants to reach a deeper level of vivencia and higher level of integration.
Information and registration:
 

Date and time:
We start Friday afternoon 16th November: 14.00 uur till 19.00 uur building open 13.30 uur
Saturday:        09:00 uur till 19:00 uur
Sunday:          09:00 uur till 17:30 uur.  These times can change, depends what is needed
.


Investment:
This weekend is for the early birds: Payed before 25th of Octobre €180,--.
After 25th of Octobre you pay € 200,-- for this weekend.
Pay on this bank account :
St. Rolando Toro Systeem Biodanza School Eindhoven
IBAN : NL73 ABNA 0462 4717 72
BIC: ABNANL2A
You get a receipt during the weekend.

Lunch:
Saturday and Sunday we have lunch together, please bring a contribution from your creation to share.

Sleepingplace:
In the school we have space for 15 persons to stay overnight for € 10,-- euro pro night .
A matras with a sheet and a pillow with a pillowcase are here.
Bring your own sleepingbag or duvet and breakfast, if you stay overnight.

Location:
Centrum voor Biocentrisch Leven, Celsiusstraat 26b, 5621BT Eindhoven.

Parking:
Pieter Zeemanstraat or Groenewoudseweg to prevent nuisance in the neighbourhood.

What to bring:
   
- A blanket and or a pillow to sit or lie down comfortably during the rest period.

    - Writing aids for taking notes during the theoretical part.
    - Easy-fitting clothing is important
    - No jeans or tight belts (also damages the floor)
    - The more relaxed you are in yourself, the more you can receive.
    - If necessary, bring breakfast for yourself. 
What is in the building:
    - tea, coffee and water.
    - plates, cutlery, bowls, cups and glasses, pans, oven / microwave, 4 electric cooking plates.
    - a kitchen with 2 fridges
    - shower options
Send you love and kindness full of tenderness,
Hélène -Jeanne, Diana, Beatrijs.