ETHIEK

         

Ethiek, de ethische code voor

de Biodanzafacilitator door

Ricardo Toro Duran

Seminar in Eindhoven

13, 14, en 15 december 2019

            Meer info

Schoolagenda

 

Overzicht weekenden 4e cyclus start 2018

 

Eerste opleidingsjaar 2018-2019

 

Module 1:
6,7, 8 april - Definitie en Theoretisch model--met Diana en Beatrijs

Module 2:
4, 5, 6 mei - Vitaal Onbewuste & Biocentrisch Principe--met Diana en Beatrijs

Module 3:
1, 2, 3 juni - Biologische Aspecten van Biodanza--met Ricardo Toro

Module 4:
6, 7, 8 juli  - De Vivencia--met Diana en Beatrijs

Module 5:

31 aug, 1, 2 sept. - Fysiologische Aspecten van Biodanza-met Diana

Module 6:

5, 6, 7 oktober - Psychologische Aspecten van Biodanza-- Diana en Beatrijs

Module 7:

2, 3, 4, november- Mythologische en Filosofische voorgangers van Biodanza--met Beatrijs

Seminar 1:

7, 8, 9  december- Affectieve Communicatie--Eveline Beumkes

Module 8:

 11, 12, 13 januari- Identiteit en Integratie--  met Diana  en Beatrijs

Module 9:

1, 2, 3, februari- Trance en Regressie-- met Diana en Beatrijs

Minotaurus 1:

1, 2, 3, maart  Minotaurus: begeleid door Diana en Beatrijs

Module 10:

5, 6, 7 april - Menselijke beweging - met Hélène Jeanne Levy Benseft

Tweede Opleidingsjaar 2019 – 2020

Module 11:

 3, 4, 5 mei- Contact, Streling en Liefkozing - met Inge Liesens en Monique Paffen

Module 12:

 31 mei, 1 en 2 juni- Vitaliteit-- met Diana en Beatrijs

Module 13:

5, 6, 7 juli- Seksualiteit-- met José en Irene

Module 15:

6, 7, 8 september- Affectiviteit- met Diana

Module 14:

4, 5, 6 oktober- Creativiteit- met Elsa David

Module 16:

1, 2, 3 november - Transcendentie- met Diana en Beatrijs

Seminar 2:

13, 14, 15, december - Ethiek, ethische code van de facilitator

 Module 17 :

10, 11, 12 januari - Mechanismen v.d. werking van Biodanza - met Diana en Beatrijs

 Module 18:

7, 8, 9 februari - Toepassingen en uitbreidingen van Biodanza-- met Diana en Beatrijs

Module 19:

6, 7, 8 maart - Biodanza en Sociale actie --met Diana en Beatrijs

Minotaurus 2: 

3, 4, 5 april- Minotaurus-- met Diana en Beatrijs

 

Derde jaar Methodologie 2020 - 2021

 Module 20:

1, 2, 3, mei De muziek in Biodanza-- met Eric Breider

Methodologie 1:

5, 6, 7 juni- Muzikale semantiek-- met Sergio Cruz of Hélène-Jeanne Levy Benseft

Methodologie II:

3, 4, en 5 juli - De Biodanzales I --met Beatrijs en Diana

Methodologie III:

4, 5, 6 september- De Biodanzales II --met Beatrijs en Diana

 Methodologie IV:

2, 3, 4 oktober - Wekelijks traject en Marathon in Biodanza-- met Beatrijs en Diana         

Methodologie V:

6, 7, 8 november - De Biodanzagroep-- met Beatrijs en Diana

Methodologie VI:

4, 5, 6 december- Criteria om het evolutieve proces in Biodanza te evalueren

Methodologie VII:

 8, 9, 10 januari- Catalogus officiële Oefeningen van Biodanza

Seminar 3:

5, 6, 7 februari- Studenten presenteren de theorie v.d. wekelijkse groep

Module 21:

 5, 6, 7 maart- Biodanza, Ars Magna-- Marlise Appy en Angelina Pereira

**************