Doorgaande training

Voor een startend facilitator vindt de begeleiding plaats via supervisies door een van de didacten verbonden aan de school. Daarnaast worden in deze eerste fase doorgaande trainingen aangeboden om als groep met elkaar de verschillende ervaringen uit te wisselen en ondersteuning te krijgen bij alles wat zich voordoet als je voor het eerst biodanza faciliteert in een wekelijkse groep. Hoe goed je je in het theoretisch deel van de opleiding ook voorbereid hebt, in de praktijk word je altijd geconfronteerd met vragen, problemen en twijfels die verschillende gebieden kunnen liggen. Een volgende fase in het proces van facilitator worden, waarin het leren van elkaar en de begeleiding door en input van ervaren didacten een waardevolle schakel is.

Wanneer we facilitator zijn en we gevorderd zijn in de uitvoering van ons vak, openen zich nieuwe behoeften, nieuwe mogelijkheden voor ons en de mensen die we begeleiden. Het is dankzij een proces van permanente opleiding, actualisering en verbetering dat we meer specifieke instrumenten zullen vinden om ons werk te verdiepen.

De methodologische verdieping van de verschillende mechanismen van het proces consolideert en actualiseert de uitvoering van ons vak. Anderzijds volgt elke beroepsactiviteit de ontwikkelingen op het gebied van kennis en ervaring. Vanaf de creatie is Biodanza sterk geëvolueerd. Een professioneel bewustzijn van de waarde van haar werking hoort bij een proces van voortdurende bijscholing.

Voor deze permanente professionalisering worden met een zekere regelmaat didacten uitgenodigd die met hun kennis en ervaring, en vaak vanuit een zeker specialisme ons nieuwe inzichten en instrumenten aanbieden waarmee we ons werk in de wekelijkse groepen kunnen verdiepen.

Nieuwe instrumenten verwerven voor nieuwe vaardigheden, onze groepen begeleiden op een veelzijdig evolutief pad, onze vleugels openen en ons steeds vernieuwen….

 

Agenda Doorgaande trainingen

2021

11 december: Spelletjes, muziek aanvullen

2022

22 januari: Delen, uitwisselen, muziek en oefeningen

19 maart: Persoonlijk onbewuste

21 mei: Generatieve Houdingen Code I

17 september: Nader in te vullen

Weekend van 14 oktober: De terugkeer van Dionysos, met Hélène Levy Benseft

2023

21 januari

Weekend 24 maart: Het Laboratorium van Creativiteit, met Elsa David

20 mei

16 september

21 oktober