Eric Breider

Ik wilde helemaal niet. En als er dus maar én les genoemd mag worden dat Biodanza mij geleerd heeft is het wel dat alleen mijn wil niet zo’n betrouwbaar kompas is. Mezelf overgeven aan nieuwe ervaringen dus zeker wel. En bereid zijn dat wat het brengt volkomen te omarmen of je er nou blij van wordt of voelt: nee, dit is het niet. Maar het wel proberen. En man (vrouw) wat zit daar een leven in. Dat is mijn ontdekking dóór Biodanza. En dan heb ik het nog niet over Biodanza zelf gehad.

 

Die eerste keer dus dat ik er tegenstribbelend in terecht kwam, viel er een kwartje ter grootte van een bescheiden planeet.

 

Er was maar 1 dans voor nodig om een hele wereld van muziek, waar ik vanaf jongs af aan me volledig in onderdompelde, opeens compleet kloppend te laten samenvallen met het gevoel van een bewegend, levend, wezen te zijn. Een soort implosie van elementen die ik nooit had weten samen te brengen: muziek, de emotie (innerlijke-) en (fysieke) beweging!

 

Voor zover je muziek niet al ziet als een onlosmakelijk onderdeel van het leven zelf, kwam er voor mij een onverwachte integratie tot stand van de belangrijkste elementen waaruit voor mij (en vast voor iedereen) het ervaren van het ’leven’ bestaat. Ik denk inmiddels ook te weten dat dit eigenlijk voor iedereen wel geldt. We zijn allemaal in zulke grote mate op dezelfde manier in elkaar gezet als we onze misleidende innerlijke stemmen even buiten werking zouden stellen.

 

Biodanza dus, toch… hoezo wilde ik dít niet? HA!

 

Ik had het mis.

 

En toen ik eenmaal een poos Biodanza aan den lijve ervoer, raakte ik in de ban van het Biodanza systeem. Hoe kon dit toch zo werken? En niet alleen voor mij maar iedereen om mij heen in de groep was er vol van. Dit moest een geheim zijn en ik zou er achter komen wat het was.

 

Na de Sistema Rolando Toro School voor Biodanza Amsterdam te hebben afgerond, een jaar of drie een groep te hebben gefaciliteerd heb ik de Didactische Training gevolgd.

 


Geleidelijk aan raakte ik verbonden met de SRT school voor Biodanza Eindhoven waar ik van harte hoop dat we jullie net zo nieuwsgierig mogen verwelkomen als ik was en dat ik een klein steentje kan bijdragen aan het verder verspreiden van dit wonder.